Sie sind hier

Sylvie Klopp-Zangerle

Mamer

60 Joer

Aide-éducatrice
Presidentin vun de Femmes Libérales Section Mamer/Sanem
Member am Comité vun der Ligue HMC Section Capellen
Member vum Comité vun der Seniorenamicale Mameranus
Member am Comité vun der DP Sektioun Gemeng Mamer
Mamer