Sie sind hier

Annette Kuhn

Mamer

Dipl.-Kauffrau
Member am Comité vun der DP Sektioun Gemeng Mamer
Capellen

D’Annette huet 41 joer, ass bestued an huet 4 Bouwen.

Sie ass studéiert "Diplom-Kauffrau" an schafft an der lëtzebuerger Fondsindustrie.

An hirer Fräizäit reest Sie vill, fiert Velo an bekäschteg gäer d‘Famill an d‘Frënn.

D’Annette ass Member vun der Demokratescher Partei ginn well Sie als Néi-Lëtzeburgerin sech fir alldäglech Herausfuerderungen vun de Bierger an eiser Gemeng asetze well.

Mat Häerz a Séil well d’Annette sech fir Familijen a Bildung stark man. Och den Öffentleschen Transport, Verkéier an d’Intégratioun vun eisen auslänneschen Matbierger läit him um Häerz.