Sie sind hier

Sylvie Klopp-Zangerlé

D'Sylvie Klopp-Zangerlé huet 57 Joer, ass bestuet a Mamm vun 2 Kanner.

 

Si schafft als Aide-Educatrice an enger Crèche.

 

An hirer Fräizäit liest a reest d'Sylvie. Musek ass fir si e wichtegen Ausgläich zum Beruffsalldag.

 

An der Gemeng Mamer an doriwwer eraus engagéiert d'Sylvie sech a verschiddene Comitéen.

Esou ass si Presidentin vun de Femmes Libérales Mamer-Suessem a Member vun der Senioren Amicale Mameranus, der Ligue HMC Sektioun Capellen a vum Comité central vun de Femmes Libérales.

Op Gemengenniveau ass d'Sylvie Member vun der Chancëgläichheetskommissioun. 

 

Dem Sylvie leien an hirer Gemeng virun allem d'Kanner  an déi eeler Leit um Häerzen. Fir d'Zesummeliewe vun all Eenzelem ze erméiglechen, setzt d'Sylvie sech dofir fir d'Chancëgläichheet an alle Formen an.

Sylvie Klopp-Zangerle